تبلیغات
yasin - کنترلهای حسابرسی

کنترلهای حسابرسی

سه شنبه بیست و یکم تیرماه سال 1390 01:42 ب.ظ

نویسنده : سیدهادی حسینی

کنترلهای حسابرسی


شما برای رسیدگی کردن به حسابها باید یک سری قواعد و قانون های را در ذهن خود داشته باشید

که در اصطلاح یک سری کنترل ها را باید بلد باشید تا بتوانید حسابرسی کنید این کنترل ها بخشی از اطلاعات شما را کامل می کند و در واقع برای یک حسابرسی شفاف و کامل و قابل قبول باید از قدرت فکر و خلاقیت خود و اطلاعات حرفه ای خود وبا کمک این کنترل بتوانید نظر سرپرست خود راجلب کنید

این کنترل ها در واقع قاعده و قانون نیستند بلکه مکمل کار حسابرسی میباشند .

کنترل مربوط به کسورات دارایی ثابت :

1- کنترل امضاء مجازبروی اسناد حسابداری

2- کنترل صحت ثبت و طبقه بندی صحیح در حسابها

3- کنترل مربوط به دوره مالی مورد رسیدگی

4- کنترل مجوز فروش دارائی ها

5- کنترل سوابق مربوط به برگزاری مزایده و صورتجلسات کمیسون معاملات

6- کنترل آئین نامه معاملات فروش

7- کنترل کفایت اسناد و مدارک مثبته

8- کنترل وجوه دریافتی از بابت فروش

9- کنترل رسید تحویل دارایی فروخته شده به خریدار

10- کنترل محاسبات مربوط به سود یا زیان حاصل از فروش دارایی ها

11- کنترل با دفاتر حسابداری - اموال شرکت

کنترل مربوط به اضافات دارایی ثابت :

1- کنترل امضاء مجازبروی اسناد حسابداری

2- کنترل صحت ثبت و طبقه بندی صحیح در حسابها

3- کنترل مربوط به دوره مالی مورد رسیدگی

4- کنترل مربوط به آئین نامه خرید

5- کنترل مربوط به مجوزات خرید ( مصوبات هیات مدیره - دستورپرداخت )

6- کنترل کفایت اسناد ومدارک مثبته

7- کنترل رسید تحویل گیرندگان اموال و ثبت در دفاتر حسابداری و اموال

8- کنترل اسناد مالکیت - بیمه دارایی خریداری شده

9- کنترل در نظر گرفتن استهلاک در دوره مورد رسیدگی در دفاتر

 کنترلهای نهایی مربوط به دارایی ثابت :

1- کنترل موجودی دارایی ها در دفتر اموال با دفاتر حسابداری

2- کنترل مربوط به هزینه استهلاک و نرخ هزینه استهلاک و محاسبات

3- کنترل بیمه نامه های مربوط به دارایی ها

4- کنترل صحت مالکیت دارایی ها به نام شرکت

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -