تبلیغات
yasin - ثبت حسابداری

ثبت حسابداری

چهارشنبه پانزدهم تیرماه سال 1390 02:32 ب.ظ

نویسنده : سیدهادی حسینی

ثبت هایی که درطول یک دوره مالی درواحدهای خدماتی رخ می دهند :

1)   ثبت سرمایه گذاری اولیه :

                              بانک    ****

                                      سرمایه   ****

2)   ثبت دریافت وام :

                              بانک    ****

                                      وام پرداختنی   ****

3)   ثبت خرید دارایی ها از قبیل آپارتمان ، ملزومات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و...

                              دارایی مربوط      ****

                                     بانک / حسابهای پرداختنی    ****

نکته : درثبت فوق درقسمت بستانکار دو حساب را نوشته ایم ومنظور آن است که درصورت خرید نقدی داراییها حساب بانک و درصورت خرید نسیه دارایی حساب ، حسابهای پرداختنی یا بستانکاران ،بستانکار می گردد.

4)   ثبت بازپرداخت بدهی و وام دریافتی:

                              حسابهای/ وام پرداختنی   ****

                                          بانک                       ****

5)   ثبت وصول مطالبات ( حسابهای دریافتنی ):

                                بانک    ****

                                     حسابهای دریافتنی   ****

6)   ثبت برداشت :

                            برداشت   ****

                                     بانک / صندوق ****

7)   ثبت فروش دارایی ها :

                              بانک/حسابهای دریافتنی    ****

                                       دارایی مربوطه           ****

8)   ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه :

                              بانک / حسابهای پرداختنی    ****

                                               درآمد               ****

9)   ثبت دریافت خدمات به صورت نقد ونسیه :

                                هزینه مربوطه    ****

                                       بانک / حسابهای پرداختنی   ****

10)                      ثبت پیش پرداختها :

                              پیش پرداخت مربوطه   ****

                                                 بانک        ****

11)                      ثبت پیش دریافت ها :

                              بانک    ****

                                      پیش دریافت مربوطه  ****

12)                      ثبت سرمایه گذاری مجدد:

                         بانک    ****

                                      سرمایه   ****
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -