تبلیغات
yasin - تجزیه و تحلیل سند حسابداری

تجزیه و تحلیل سند حسابداری

چهارشنبه پانزدهم تیرماه سال 1390 02:40 ب.ظ

نویسنده : سیدهادی حسینی

تجزیه وتحلیل حسابداری  : متن های آبی بسیار مهم است.

حساب پایه اصلى هر سیستم حسابدارى و وسیله اى است كه اطلاعات مربوط به تغییرات هر یك از اقلام دارائى ، بدهى و سرمایه در آن جمع آورى مى شود . پاسخ به سوالاتى را نظیر این كه : مبلغ بدهى چقدر است ؟ آیا میزان موجودى كالا براى تامین نیاز یك هفته ، كافى است ؟ آیا پول كافى براى پرداخت حقوق و دستمزد موجود است ؟ مى توان از اطلاعات مندرج در حسابها بدست آورد .

ثبت رویدادهای مالی در حسابها:

برای اینکه اثر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری نشان دهیم از شکل حساب T استفاده می کنیم، که دارای سه قسمت است:
۱- عنوان حساب
۲- سمت راست یا بدهکار
۳- سمت چپ یا بستانکار

    عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

قاعده ثبت افزایش و کاهش در حسابها:

افزایش هر دارائی در سمت راست (بدهکار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.
کاهش هر دارائی در سمت چپ (بستانکار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.
افزایش هر بدهی و سرمایه مالک در بستانکار حساب مربوط، ثبت می شود.
کاهش هر بدهی مالک در بدهکار حساب مربوط، ثبت می شود.

دارائی ها = بدهی ها + سرمایه مالک

افزایش

دارائیها

بدهکار

می شود

کاهش

دارائیها

بستانکار

می شود

کاهش

بدهی ها

بدهکار

می شود

افزایش

بدهی ها

بستانکار

می شود

 

کاهش

سرمایه

بدهکار

می شود

افزایش

سرمایه

بستانکار

می شود

مثال :

در مثال قبل (تعمیرگاه تلویزیون ماهر)، رویداد مالی ثبت گردید و تجزیه و تحلیل شد. اکنون از روش دیگری استفاده می کنیم.

رویداد مالی ۱: سرمایه گذاری نقدی آقای ماهر به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ 30 ریال

تجزیه و تحلیل

قاعده

تشخیص

دارائی (نقد و بانک) افزایش یافته است

افزایش دارایی، بدهکار می شود

بدهکار: نقد وبانک            ٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ریال

سرمایه مالک افزایش یافته است

افزایش سرمایه، بستانکار می شود

بستانکار: سرمایه آقای ماهر ٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ریال 

تعریف اوراق قرضه: اگر شرکت تعهد کاری را داده‌باشد اما سرمایة شرکت کفاف انجام کارها را نکند ناگزیرمی‌بایست از سرمایة افراد دیگر کمک گیرد ، بین افراد برگه‌هایی را توزیع می‌کند و در قبال صدور هر برگه سودی به آنها می‌دهد که این برگه‌ها به‌نام اوراق قرضه در بین حسابها آورده‌می‌شود .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -